BEYİN TÜMÖRÜ

Bir toplumda yıl içerisinde ortaya çıkan tüm kanserli olguların yaklaşık %2 si direkt ya da dolaylı olarak beyin içerisinde yerleşir. Bu oran Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık ortalama 34000 yeni beyin tümörü hastasına denk gelmektedir. Maalesef ülkemizde bu yönde kesin araştırmalar henüz olmadığından net bir rakam verilememekle birlikte, Türkiye' de yıllık olarak her 100.000 kişiden 20 kişiye yeni beyin tümörü tanısı konulduğu, yani yılda ortalama 15000 kişinin tedavi edildiği bildirilmektedir.

Beyin tümörleri beynin kendisinden gelişebilmekle beraber, vücutta başka kanserlerin beyin dokusuna sıçramasiı ile de (metastaz) ortaya çıkabilmektedirler. Beyin cerrahi doktoru fizik muayene bulguları ve görüntüleme tekniklerini kullanarak, hastanın mevcut genel durumunu ve beklenen yaşam süresini de hesaplayarak gereken tedaviyi hastaya sunar. Tedavi spektrumu cerrahi yöntemden, Gama- knife, Cyber- knife (uzay bıçağı) gibi ışın tedavilerine ya da biopsiden kemoterapi, radyoterapi gibi onkolojik tedavilere kadar değişim gösterebilir.

Belli boyuttaki belli tür tümörler mevcut noktasal ışınlama yapan Gama- knife gibi cihazlar sayesinde tamamen de yok edilebilse de, genellikle 3 cm çapın üzerinde, görme sinirine yakın yerleşen, kötü kuylu olan kitlelerde bu tedaviler hala etkisiz kalmaktadır. Kaldı ki bazı iyi huylu tümörlerin tedavi yaklaşımları sadece yıllık görüntüleme yapılmasından ibaret olup, hastaya cerrahi işlem uygulanması bile gerekli olmayabilir.

Cerrahi tedavi gereken hastalara, ancak bu tedavinin verilebildiği merkezlerde uygun ameliyat öncesi planlama, ameliyat sırasında gerekli teknolojinin kullanımiı ve ameliyat sonrası eğitimli yoğun bakım ekibince takip edilerek, gerekli tedavi uygulanabilir.

Ameliyat sırasında tümöre en yakın olan ve beyin dokusuna en az zarar verecek uygun koridorlar kullanılarak, bu koridorlara ulaşabilecek cilt insizyonları (yara) açılır. Kafa kemiği yüksek hızlı delici denilen matkap benzeri cerrahi motorlar ile kesilerek açılır. Tümör beyin zarında ya da üzerinde ise bazen cerrahi aletlerle ve mikroskop altında, bazen de küza denilen ses dalgaları ile tümörü parçalayarak aspire eden özel aletlerle tümör temizlenir. Eğer tümör beyin zarının altında ise, zar (duramater) usulüne uygun olarak bistüri ile açılır ve tümöre ulaşılarak beyine baskı yapılmadan mikrocerrahi yöntemlerle tümör dokusu çıkarılır.

Ameliyat bitiminde kanama olmamasiı için ameliyat bölgesindeki damarlar kontrol edilir ve kanamalar durdurulur. Beyin zarı tekrar dikilerek ve kemik yerine konularak cilt dikilir.

Beyin tümörü olan hastalarımız genellikle ameliyat öncesi 1 gün serviste yatırılarak ameliyat öncesi (preoperatif) hazırlıklariı yapılır. Ertesi gün cerrahisi yapılan hasta, o geceyi yoğun bakım ünitesinde gözetim altında geçirir. Ertesi sabah kontrol filmi çekilen hasta, herşey yolunda ise servise alınarak 2 günlük takip sonrasiı evine taburcu edilir.


BEYİN TÜMÖRÜ


Son Güncellenme Tarihi: 26.05.2024 02:13:42
Eskişehir Web Tasarım